Bouwputten & Funderingstechnieken

Diepwand in Oostenrijk. Nieuwbouw voor bankcentrale in Linz


In de Oostenrijkse stad Linz wordt de nieuwe hoofdzetel van Oberbank
AG gebouwd op de plaats waar vroeger verzekeringsmaatschappij Allianz gevestigd was. Aan de Untere Donaulände 36 moet een mark-
ant gebouw komen met zo'n 12.300 vierkante meter bruikbare vloerop-
pervlakte. Een bijzonder highlight is de glazen brug van zo'n 65 meter
lang over de Kaisergasse, die de nieuwbouw verbindt met het bestaan-
de gebouw van Oberbank. Het concept voor de nieuwbouw is van de
hand van de projectontwikkelaar L-Bau-Engineering.

Eerste diepwand voor FRANKI in Oostenrijk
HABAU Hoch- und Tiefbaugesellschaft mbH uit Perg gaf FRANKI de opdracht tot de productie van een diepwand met achterverankering - de eerste diepwandopdracht voor FRANKI in Oostenrijk. Een waterdichte bouwput was vereist, aangezien de ondergrondse verdiepingen onder
het grondwaterpeil liggen. De bodem bestaat uit aanvullingen en grove
kiezel. Daaronder bevindt zich vanaf een diepte van circa 17 meter
siltige klei of siltsteen.


Holten in de bodem
Zodra de grondwerken werden aangevat, was duidelijk dat de kiezel grofkorreliger was dan aangenomen en dat de bodem bovendien rede-
lijk grote holten vertoonde. Daarom was aanzienlijk meer steunvloeistof nodig dan aanvankelijk gepland. Om de bodem geschikt te maken voor de diepwand, injecteerde VIT (een onderneming van de FRANKI-groep) een mengsel uit cement, bentoniet en steenmeel. Tijdens het verdere verloop van de werken stuitte het bouwteam op veel hindernissen en stenen die geborgen moesten worden. Midden juni 2015 kon FRANKI
de diepwandwerken afsluiten. Daarop kon VIT beginnen met de veran-
keringswerken. De oplevering van het kantoorgebouw door HABAU
aan Oberbank is gepland
voor eind 2016.

Geleverde prestaties:
4.310 m² diepwand, d = 60 cm, L ≤ 19 m
1.838 m bodeminjectie
92 tijdelijke strengankers, L ≤ 19 m, Zk ≤ 770 kN


Wenst u meer informatie?
Projectleider: Paul van der Lubbe
Tel.: +43 676 6111997
wien[at]franki.at


Frankipfahl im WohngebietFrankipfahl im WohngebietFrankipfahl im Wohngebiet
  • Deutsch
  • English
  • Nederlands