Bouwputten & Funderingstechnieken
FRANKI Nachgründungen

Bouwen in Bestaande bebouwing / Funderingsherstel


Funderingsherstel is vanwege de ruimtelijke verhoudingen altijd lastig,
maar niet onmogelijk! Met onze kleine
en zeer kleine apparaten (deels werkend
op stroom) kunnen we ook deze taken veilig en economisch oplossen.
We werken in beperkte hoogte, in gebouwen, onder bruggen en onder hoogspanningsleidingen.


Stalen buispaal
Grote diameter boorpaal
Atlaspaal
Perspaal
Micropaal
  • Deutsch
  • English
  • Nederlands