Bouwputten & Funderingstechnieken

Headquarters Marquard & Bahls AG,
Hamburg HafenCity (kavel 65)

Oliemaatschappij Marquard & Bahls AG verhuist haar hoofdkantoor naar
de Hamburgse HafenCity. Direct aan de waterkant realiseerde Heijmans-
dochter FRANKI Grundbau, samen met HTG Hoch- und Tiefbau Gade-
busch, de bouwput, de paalfundering en betonwerken voor de twee
ondergrondse verdiepingen van de nieuwe thuisbasis.


Vijf keer bijzonder

1. Draagkrachtig

Om de bouwgrond draagkrachtig te maken zijn ruim 300 grondverdring-
ende boorpalen tot een diepte van 28 m geplaatst. Voor de bouwputbe-
schoeiing aan de zijde van de straten is een 1.800 m² wand met over-
lappende boorpalen van 18 m lang gemaakt.


2. Explosief

Op het bouwterrein stond vroeger een centrale douanepost. De explo-
sievenopruimingsdienst begeleide daarom de sloop en het uitgraven.
In totaal is 1.200 m³ kademuur en oude funderingen afgebroken, zijn
50 houten palen versleept en is circa 16.000 m³ puin afgevoerd.


3. Anker

Ten zuiden van de bouwput zijn alle omliggende straten opgehoogd tot een hoogwaterveilig niveau. Om die reden is de bouwputverschoeiing niet aan de rugzijde, maar aan de ruwbouw verankerd. Circa 100 ton staal is hiervoor ingezet.


4. Storm

Vanaf een ponton is een damwand van meer dan 1.500 m² voor de bestaande kademuur getrild om circa 400 m² grondoppervlakte te winnen. Tijdens een stormvloed in oktober 2014 reikte het water van de Elbe tot 5 cm onder de rand van de damwand. De wand hield stand en de bouwput bleef droog.


5. Logistieke uitdaging

Nauwelijks opslagruimte op het bouwterrein,
meerdere heimachines tegelijkertijd aan het
werk, betonmixers die het bouwterrein op en
af rijden. Door intensief overleg met alle be-
trokkenen, zijn alle werkzaamheden tegel-
ijkertijd uitgevoerd en is de bouwperiode kort
gehouden.Wilt u meer weten?
Heijmans NV
Uitgevoerde werkzaamheden:
1.810 m² boorpaalwand,
d = 75 und 63 cm, L ≤ 18,0 m
 1.510 m² ingetrilde
damwand, lengte ≤ 22,5 m
318 Grondverdringende
boorpalen, d = 61 cm,
Nk ≤ 2400 kN, L ≤ 28,0 m
17 permanente ankers,
GEWI 63,5 mm, Zk ≤ 850 kN,
L ≤ 30 m
50 t verstijving voor
de boorpaalwand
15.500 m³ afbraak van de oude fundamenten en uitgraven van de bouwpunt incl. de professionele afvoer  • Deutsch
  • English
  • Nederlands