Bouwputten & Funderingstechnieken

Hamburg Heights: Hotel- en kantoorgebouwen op een voormalig SpiegelterreinWaar vroeger de medewerkers van uitgeverij Spiegel-Verlag hun pauzes in de designkantine doorbrachten, zorgt FRANKI nu voor de vakkundige realisering van drie nieuwe gebouwen. Op het voormalige Spiegelterrein in de buurt van HafenCity en de historische Speicherstadt plant de projectontwikkelaar Hochtief Projektentwicklung GmbH immers een boeiend project: ‘Hamburg Heights’. Dit omvat de revitalisering van twee kantoortorens (Heights 1 + 2) en een nieuwbouwproject (Heights 3) met het ‘Adina Apartment Hotel’ en kantoorgebouwen in de secties 4 en 5. In mei 2015 kreeg FRANKI de opdracht om de bouwkuip te maken (lot 1).

Ook de Spiegelkantine stond al op Frankipalen
De grondkering voert FRANKI ruimtebesparend uit als een zogenoemde ‘Essener wand’, omdat later in bepaalde delen van de bouwkuip geen werkruimte beschikbaar zal zijn tussen het gebouw en de damwanden. De bouwgrond bestaat uit ophogingen, bijvoorbeeld negen meter turfaarde en klei, boven op de dragende zandlaag. De kantine en ondergrondse parkeergarage van Spiegel-Verlag zijn al gedemonteerd. Deze stonden op 170 oude Frankipalen, die FRANKI met pijn in het hart moest afbreken. Onder de fundamenten van de ondergrondse parkeergarage bevonden zich bovendien nog resten van een gemetselde strokenfundering van voor de oorlog. In vroegere tijden liepen dwars door dit bouwterrein ook straten en riolen.

Sterkstroomkabel verlegd
Een andere uitdaging is de bouwkuipbodem, die tot zes meter onder het maaiveld ligt. Omdat de gemiddelde grondwaterspiegel slechts 4,6 meter onder het maaiveld ligt, is een bemaling noodzakelijk. Tijdens de werkzaamheden moest ook een 110kV-sterkstroomkabel worden verlegd. Verder worden de werkzaamheden bemoeilijkt door de sanering van de beide bestaande gebouwen, die 12 en 16 verdiepingen hoog zijn. De hiervoor benodigde logistiek neemt immers een grote oppervlakte in beslag, die bijgevolg niet door FRANKI kan worden gebruikt.

Trillingsvrije Atlaspalen
In september 2015 kreeg FRANKI in lot 2 de opdracht voor de paalfundering. Trillingsvrij plaatste FRANKI van november 2015 tot januari 2016 Atlaspalen in de bouwkuip. Overeenkomstig de verkoop van sectie oost is een vervolgopdracht voor nog eens 140 Atlaspalen in het vooruitzicht gesteld. De als monument beschermde Spiegelkantine kan nu trouwens worden bezichtigd in het Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe.


Prestaties:
2.000 m² grondkering als ‘Essener wand’ met 600 m² houten planken en 1.400 m² spuitbeton
110 tijdelijke kabelankers, Zk ≤ 600 kN, L ≤ 22 m
12.000 m³ ontgraving
4.500 m² opsporen van oorlogstuig d.m.v. sondering
Bemaling
360 Atlaspalen, ds/db = 46/56 cm, Nk ≤ 1.800 kN, L ≤ 15 m
1 statische paalbelastingsproef

Wilt u meer weten?
Projectleider: Christoph Schwanz
Tel.: 04105 869-160
cschwanz[at]franki.de

Hamburg HeightsHamburg Heights
  • Deutsch
  • English
  • Nederlands