Bouwputten & Funderingstechnieken

Hammer Straße in Hamburg – de slagbomen verdwijnen!Een grote uitvalsweg in het oosten van Hamburg krijgt een nieuw gezicht – met de hulp van FRANKI. Het Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer Hamburg (LSBG) wil de twee bewaakte spoorwegovergangen van een regionale spoorlijn en de hoofdlijn Hamburg-Lübeck vervangen door een onderdoorgang. Hierdoor zal het pendelverkeer vanaf 2018 ongehinderd van en naar de snelwegen A1 en A24 stromen. Om de ongeveer 360 meter lange constructie te kunnen bouwen, is een waterdichte bouwkuip nodig.

Tot 20 meter diepte: waterdichte damwanden
Begin 2015 kreeg de joint venture van FRANKI en Aug. Prien GmbH & Co. KG de opdracht de onderdoorgang gebruiksklaar uit te voeren. FRANKI is hierbij verantwoordelijk voor het maken van de complete bouwkuip. Omdat de tot 15 meter diepe ontgraving tot diep in het grondwater reikt, is het noodzakelijk waterdichte damwanden te bouwen. Deze reiken tot in het keileem, dat zich op ongeveer 20 meter diepte bevindt en de bouwkuip in de onderzijde afdicht. Op de verschillende omstandigheden reageert FRANKI met uiteenlopende damwandconstructies: onder andere grondkerende wanden boven het grondwater en keerwanden met ingebrachte damwanden of prefab onderdelen buiten het spoorgedeelte alsmede overlappende boorpalenwanden en diepwanden in de spoorgedeelte. Vanwege de diepe ontgraving wordt de bouwkuip ondersteund met tot vijf lagen tijdelijke ankers.

Vanwege stillegging van het treinverkeer: inzet van veel personeel en materieel
Een bijzondere uitdaging zijn de werkzaamheden langs de sporen. Hier mag immers slechts worden gewerkt in de krappe periodes waarin het treinverkeer wordt stilgelegd. Om deze krappe termijnen te kunnen aanhouden, is de inzet van veel personeel en materieel vereist. Tijdens een grote stillegging van het treinverkeer in januari 2016 bouwde FRANKI met twee diepwand-graafmachines de diepwanden onder de hoofdlijn Hamburg-Lübeck, die in deze periode volledig werd afgesloten.


Geplande prestaties:
20.000 m² keerwand, d = 60 cm met ingebrachte damwand
1.600 m² boorpalenwand, d = 88 cm
900 tijdelijke kabelankers, Zk ≤ 500 kN, L ≤ 15,0 m
70.000 m³ grondwerken
Bemaling

Wilt u meer weten?
Projectleider: Uwe Häusser
Tel.: +49 4105 869 218
uhaeusser[at]franki.de

Quartier HC34Quartier HC34
  • Deutsch
  • English
  • Nederlands