Bouwputten & Funderingstechnieken

Bouwput voor Helmholtz-Zentrum Berlin


Het Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie (HZB) wil zijn
uitrusting uitbreiden met een nieuwe lineaire versneller met energie-
terugwinning. Na een complexe planning en uitvoerige voorbereidende
werken kon op de campus Adlershof, direct naast de Ernst-Ruska-oever,
begonnen worden met de bouwwerken voor de nieuwe, ondergrondse
versnellerhal bERLinPro, die de kern vormt van de compacte installatie.


Niet alleen de nieuwe versnellertechnologie vormt een uitdaging. Ook
bij de bouwwerken komen speciale eisen kijken. De stralingsbescher-
ming vereist een ondergronds gebouw, terwijl het terrein gekenmerkt
wordt door een hoog grondwaterpeil.


Ondergrondse hal bij hoog grondwaterpeil
Voor de hal bouwt FRANKI Grundbau in een tijdelijk samenwerkings-
verband met Keller Grundbau een beschoeide bouwput. Dat betekent
dat de eigenlijke versnellerhal gebouwd zal worden in een kuip met be-
tonnen wanden. Tijdens de bouwfase houden pompen het water weg
van de bouwplaats. Wanneer gebouwd moet worden op een moeilijk
bouwterrein, is een beschoeide bouwput een bijzonder veilige en milieu-
vriendelijke oplossing, die effecten op de bodem en de naburige gebouwen voorkomt.


In de eerste bouwfase richt FRANKI een 14 meter diepe gewapende diepwand op volgens
het tweefasesysteem. Deze wordt verankerd in de diepere delen van de latere bouwput.
De verankeringswerken worden uitgevoerd door VIT GmbH (lid van de FRANKI-groep).
De partner in het tijdelijk samenwerkingsverband Keller Grundbau zal de bodem van de bouwput waterdicht afsluiten van de ondergrond door middel van een HDI-funderingsplaat (hogedrukinjectie). Daarna wordt het grondwaterpeil verlaagd tot het niveau dat nodig is
voor de bouwwerken. Pas dan kan begonnen worden met de afgravingen voor de bouwput, waarvan bodemplaat gemaakt wordt van overlappende betonnen schalen.


14 meter diepe beschoeide bouwput met diepwand volgens tweefasesysteem
De bodem bestaat uit de typische Berlijnse zanden en een niet-doorlopende dunne mergellaag, met daaronder hier en daar zwerfkeien. Het grondwater reikt tot 2,5 meter diep.


De werken schieten goed op. De overgave aan de ruwbouwaannemer is gepland voor de nazomer van 2015. Pas dan zal begonnen worden met de bouw van de versnellerhal. Ter bescherming tegen straling zal de hal later bedekt worden met een aarden wal van zo'n drie meter hoog.


Wens u meer informatie?
Projectleider: Jochen Rohde
Tel.: +49 162-200 2457
jrohde[at]franki.deWerken:
2.400 m² diepwand,
d = 60 cm, L ≤ 14,0 m
1meter dikke HDI-funderings-
plaat,
19 tijdelijke strengankers,
Zk ≤ 570 kN, L ≤ 24,5 m
ca. 10.000 m³ afgegraven aarde, correct afgevoerd

Webcam
Diepwandgraafmachine met grijper  • Deutsch
  • English
  • Nederlands