Bouwputten & Funderingstechnieken

Bouwput en paalfundering voor de nieuwe hoofdzetel van ILB in Potsdam


De Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) bouwt een nieuw hoofdkantoor in het centrum van Potsdam, achter het hoofdstation. In november 2014 werden de fundering en speciale ondergrondse werken toegewezen aan een tijdelijk samenwerkingsverband van FRANKI, KELLER en PRB Spezialtiefbau.
Voor het nieuwe bankgebouw moest een bouwput gemaakt worden van 2.850 vierkante meter groot en tien meter diep. De bouwgrond is van extreem slechte kwaliteit doordat de nabijgelegen rivieren de Havel en
de Nuthe hier ooit een vaargeul hadden. Het draagkrachtige zand is
bovendien niet overal even dicht gepakt.
Aangezien er geen opdrijfveilige, afdichtende bodemlaag aanwezig is, dichtte het bouwteam de bouwput af met een waterdichte wand en een diepliggende HDI-funderingsplaat. In de waterdichte wand plaatste het team damwanden, die het met tijdelijke ankers beveiligde.

Blindgangers en 3.500 kilogram springstof
Door de oude rivierafzettingen kon de fundering slechts gedeeltelijk
met grondverdringingspalen uitgevoerd worden. Om de stabiliteit van
het gebouw te kunnen garanderen, maakte FRANKI op de plaatsen
waar het zand een hogere dichtheid had, gebruik van gedeeltelijk grondverdringende boorpalen. Het bouwterrein vertoonde sterke ferro-
magnetische anomalieën in de aanvullingen, zodat de bodem niet vrij
van oorlogstuigen verklaard kon worden door middel van boorsonde-
ringen. Daarom moest de hele aanvulling onder begeleiding van oorlog-
stuigdeskundigen worden afgevoerd. Bij deze grondwerken kwamen
twee blindgangers van elk 250 kilogram tevoorschijn, die nog ter plaat-
se onschadelijk gemaakt moesten worden. Daarnaast moest er ook
3.500 kilogram springstof geborgen worden, die wel op een andere
plaats onschadelijk gemaakt kon worden.

Grondwaterstroming hersteld
Na voltooiing van de ruwbouw binnen de beschoeide bouwput moesten twee derden van de damwanden weer uit de waterdichte wand verwij-
derd worden. Bovendien moesten er voor de ongestoorde stroming van het grondwater drie vensters gemaakt worden in de waterdichte wand. Daartoe werden op 21 meter diep gaten met een grote diameter ge-
boord op de plaats van de waterdichte wand en nadien weer opgevuld
met kiezel. Midden juli werd de bouwput opgeleverd.

Geleverde prestaties:
230 grondverdringende boorpalen, d = 51 cm, Nk ≤ 2.000 kN,
L ≤ 15,0 m
430 Atlaspalen, ds/db = 41/51 cm, Nk ≤ 2.000 kN, L ≤ 15,0 m
4.500 m² waterdichte wand, d = 60 cm met damwand,
2.850 m² HDI-funderingsplaat
125 tijdelijke strengankers, Zk ≤ 500 kN, L ≤ 15,0 m
Waterbemaling
70.000 m³ grondwerken


Wenst u meer informatie?
Projectleider: Mario Prütz
Tel.: 030 4057165-15
mpruetz[at]franki.deILB-Zentrale in PotsdamILB-Zentrale in PotsdamILB-Zentrale in Potsdam
  • Deutsch
  • English
  • Nederlands