Bouwputten & Funderingstechnieken

VBG hoofdkantoor Hamburg - 12 meter diepe bouwput


Bij dit project voerde FRANKI de tot nu toe diepste bouwput uit met het
systeem "bentoniet-cementwand met ingestelde prefab betonnen ele-
menten". De wettelijke ongevallenverzekering VBG plant een nieuw-
bouw voor hun sinds 1948 in Hamburg gevestigde hoofdkantoor. In de
Barmbeker Drosselstraße zal voor de circa 550 medewerkers een vijf
verdiepingen tellend gebouw met een 15 etages hoge toren gebouwd
worden. Daar waar zich vroeger het busstation bevond moest allereerst
een waterdichte bouwput gegraven worden met een oppervlak van circa
5000 vierkante meter. FRANKI overtuigde hier met het voorstel van een
bentoniet-cementwand met ingestelde prefab betonnen elementen.


Bentoniet-cementwand als voordelige oplossing

Nadere geotechnische onderzoeken lieten zien dat het bij een op circa
3 meter diepte aangetroffen mergellaag alleen om een niet doorlopende
eerste laag ging, waarmee de bouwput niet kon worden afgedicht. De
afdichtende mergellaag lag op 28 meter diepte. Dankzij de door FRANKI
voorgestelde bentoniet-cementwand was dit echter geen groot probleem:
De sleuven werden nu tot in de diepliggende mergel van de tweede laag
gegraven. De daardoor ontstane meerkosten waren relatief laag in verhouding met de kostenexplosie, die een diepere boorpaalwand of een extra injectielaag veroorzaakt zou hebben. Aan de westzijde van de bouwput plaatste FRANKI 1000 vierkante meter in degrond gevormde diepwanden . Deze uiterst vervormingsarme bouwwijze was nodig vanwege de omliggende woongebouwen, die anders schade op hadden kunnen lopen. Om de vloer van de bouwput ondanks de aflopende mergellaag en verschillende watervoerende lagen droog en veilig te kunnen houden, waren naast het geplande restwaterbemaing, de installatie van een spanningswaterbemaling nodig om het opbarsten van de bouwputbodem te voorkomen.


Twaalf meter diepe bouwput

De werkzaamheden verlopen vlot: het
graafwerk is ver gevorderd. Bij het gedeelte
van de noordelijke grondkering bedraagt de uiteindelijke graafdiepte zo'n twaalf meter -
met tweelaagse verankering van de prefab betonelementen. Daarmee is deze bouwput
tot nu toe de diepste ooit met dit systeem vervaardigde bouwput. VIT (een lid van de FRANKI-groep) voert heden ten dage nog ankerwerkzaamheden uit. In april 2015 zal FRANKI de bouwput gereed hebben en overdragen aan de ruwbouwer.

Uitgevoerde werkzaamheden:
6.700 m² bentoniet-cementwand,
d = 60 cm, L ≤ 36 m
1.000 m² diepwand,
d = 80 cm, L ≤ 36 m
145 prefab betonnen
elementen, L ≤ 14,6 m
193 tijdelijke strengankers,
Zk ≤ 700 kN, L ≤ 25,0 m
60.000 m³ uitgegraven grond
dat professioneel is afgevoerd  • Deutsch
  • English
  • Nederlands