Bouwputten & Funderingstechnieken

Woontoren PRAEDIUM in Frankfurt


Aan de Europaallee 101-103 ontstaat momenteel een kernstuk van de Europawijk in Frankfurt: de woontoren PRAEDIUM met 19 verdiepingen
en een ondergrondse parkeergarage, gebouwd door projectontwikke-
laar Nassauische Heimstätte. Het ontwerp stamt van het gerenom-
meerde architectenbureau Dietz-Joppien.

Opnieuw een waterdichte wand met geprefabriceerde elementen
uit gewapend beton

Om de ondergrondse verdiepingen en parkeergarage te kunnen realise-
ren, moest er eerst een bouwput gemaakt worden. De opdracht daartoe
kreeg FRANKI van NH ProjektStadt GmbH, een dochteronderneming
van projectontwikkelaar Nassauische Heimstätte. Tot de overeenge-
komen werken behoorden het maken van de bouwputbeschoeiing met
achterverankering, alle grondwerken, de productie van boorpalen met
grote diameter voor de paal-plaatfundering en de productie van een beschermende onderlaag.
FRANKI omsloot de bouwput met een waterdichte wand met geprefabri-
ceerde elementen uit gewapend beton. Dit procedé had de onderneming immers in 2012 al met succes toegepast op de bouwplaats van Le Quar-
tier Parigot zo'n 200 meter verderop. Ook deze keer ging FRANKI tot in
de dichtende 'landslakmergel' voor de waterdichte wand. De werken be-
gonnen in oktober 2014 met de controle van de vrijheid van oorlogstui-
gen. In november kon het team de bouwplaats klaarmaken om aan de
geulen te beginnen. In februari 2015 was FRANKI klaar met het plaat-
sen van de waterdichte wand.
Tijdens de paasvakantie liet het bouwteam het grondwaterpeil in de
bouwput zakken om de dichtheid te testen. Zoals FRANKI had voor-
speld, kwam er maar heel weinig water in de bouwput en was de dicht-
heid goed. Eind mei 2015 leverde FRANKI de gehele bouwput op aan
de bouwheer. Eind juli 2015 vond de eerstesteenlegging van het project plaats.

Geleverde prestaties:
2.200 m² waterdichte wand, d = 60 cm
Plaatsing van 75 geprefabriceerde betonelementen,
36 boorpalen, d = 120cm, L ≤ 14,0 m
195 tijdelijke strengankers, Zk ≤ 450 kN, L ≤ 14,0 m
Sonderingen ter opsporing van oorlogstuigen
Waterbemaling
25.000 m³ afgegraven aarde
1.000 m² beschermende onderlaag


Wenst u meer informatie?
Projectleider: Karim El Moustaphaoui
Tel.: 06102 367369-11
frankfurt[at]franki.deFrankipfahl im WohngebietFrankipfahl im Wohngebiet  • Deutsch
  • English
  • Nederlands